Гол контент руу алгасах

Хүний эрхэд суурилсан хандлага


NHRCM
Элсэлт Хаагдсан
Хүний эрхэд суурилсан хандлага цахим сургалт Та энэхүү сургалтад хамрагдсанаар хүний эрхэд суурилсан хандлага гэж юу болох, хөгжлийг тодорхойлж буй орчин үеийн хандлага, эрх эдлэгч, үүрэг хүлээгчдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдэж авах болно. Та энэхүү хичээлд бүрэн хамрагдаж төгсөхийн тулд 60 минутын видео хичээлийг анхааралтай үзэж, өөртөө тэмдэглэл хөтөлнө. Үүний дараа бидний бэлтгэсэн сорилыг амжилттай гүйцэтгэснээр төгсгөх болно. Сургагч багш Х.Цэцгээ, ХЭҮК-ын референт, Эрх зүйч, хууль зүйн магистр Сургагч багш Г.Золзаяа, ХЭҮК-ын референт, Эрх зүйч
  1. Хичээлийн дугаар

    3
  2. Хичээл Эхлэх

  3. Хичээл Дуусах

  4. Estimated Effort

    01:30